Taratasy fisoratana anarana
Formulaire d'inscription
1
Ny orinasako Mon entreprise
1
Ny orinasako
Mon entreprise
2
Ny mombamomba ahy
Mes coordonnées
3
Ny tetik'asako
Mon projet
4
Anton'ny findramam-bola
Motifs d'emprunt
Misy formulaire ve ilay inscription hataonao ?

Orinasa/Entreprise

Projet de création d'entreprise
En cours de création
En activité

Raha orinasa efa misy / Si entreprise existante

Orinasa/Entreprise


Nom de l'entreprise

Taonan'ny orinasa


Années d'activité

NIF (Numéro d’identification fiscale)

STAT (Numéro Statistique)

Sata mifehy ny orinasa / Forme juridique

Toerana hanatanterahana ny tetik'asa / Zone d'intervention géographique du projet


Région

District

Commune

Anton'ny findramam-bola / Motifs de l'emprunt

Fampiasam-bola / Investissements

Antony namporisika anao manokana / Motivation personnelle